Uông Chu Lưu Rating: 8.1 / 10 564 Người đánh Giá 364

Cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Đăng bởi: Ban Biên Tập vào: Thứ ba, 29/05/2018, 11:31 (GMT+7)

(Không gian mạng) - Việt Nam là nước thứ 13 trong top 20 quốc gia có dân số sử dụng Internet cao nhất trên thế giới, vì vậy cần sớm ban hành Luật An ninh mạng.

Cần sớm ban hành Luật An ninh mạng cũng là ý kiến chung của nhiều cử tri khi đóng góp ý kiến cho dự thảo luật này. Tuy nhiên, các địa biểu cũng nhấn mạnh về việc tránh chồng chéo giữa Luật An ninh mạng và các luật đã ban hành trước đó. Đây cũng là ý kiến chung của doanh nghiệp khi xem xét dự thảo luật.tin-tac1

Ví dụ, tại Điều 11 của dự thảo, Bộ Công an sẽ thẩm định năng lực, điều kiện với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng nhưng trong Luật An toàn thông tin mạng được ban hành trước đó, hoạt động này được chủ trì bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy định yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải đặt trụ sở hoặc cơ quan đại diện trên lãnh thổ Việt Nam khi có từ 10.000 người Việt Nam sử dụng trở lên trong dự thảo luật cũng là nội dung được quan tâm.

Chỉ trong hai tháng đầu năm 2018, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 cuộc tấn công mạng. Vì vậy, theo nhiều cử tri, Luật An ninh mạng cần thiết được ban hành sớm.

Với ý kiến bày tỏ sự lo ngại về khả năng chồng chéo giữa Luật An ninh mạng và Luật An toàn Thông tin mạng do Bộ thông tin & truyền thông soạn thảo. Trung tướng Hoàng Phước Thuận với quan điểm của ban soạn thảo, cũng đã chỉ rõ những điểm khác biệt sau:

Thứ nhất là không có sự chồng chéo giữa dự thảo an ninh mạng và luật an toàn thông tin mạng. Vì dự thảo Luật An ninh mạng nhìn nhận vấn đề dưới góc độ an ninh, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật chứ không nhìn nhận dưới góc độ bảo đảm an toàn, bảo đảm tính toàn vẹn, tính khả dụng và tính bảo mật là những tính chất rất quan trọng của an toàn thông tin mạng.

Thứ hai, dự thảo an ninh mạng bảo vệ những khách thể hoàn toàn khác biệt so với luật an toàn thông tin mạng do việc đặt vấn đề khác nhau, khách thể bảo vệ khác nhau nên chắc chắc các vấn đề quy định trong dự thảo là khác nhau. Do cùng triển khai biện pháp bảo vệ trên môi trường không gian mạng cũng là vấn đề công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật nên sẽ có tồn tại một số ý kiến về khả năng chồng chéo thì tôi cho rằng đó chỉ là vấn đề giao thoa về công nghệ thông tin.

(Theo VTV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm:
Tags:

Mạng chia sẻ